DOFINANSOWANIE Z UE

Informujemy, że firma TEKNA sp. z o.o. (dawniej TEKNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) w okresie 01.07.2022 do 30.06.2023 realizuje projekt „Oprogramowanie BIM - Rozwój TEKNA Sp. z o. o. Sp. k. w zakresie samodzielności w modelowaniu informacji o budynku” (nr projektu POIR.06.02.00-30-0553/21) w ramach Działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Projekt jest sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

Wartość projektu: 282 225,73 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 239 891,86 zł

 

Głównym celem projektu jest wdrożenie przez firmę TEKNA sp. z o.o. (dawniej TEKNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) technologii cyfrowych, które usprawnią działanie przedsiębiorstwa, dzięki możliwości pełnego wykorzystania oprogramowania BIM do projektowania.

 

Efektem wdrożenia będzie zwiększenie zwinności operacyjnej, elastyczności w zakresie zmian, które dotyczą organizacji, usprawnienie współpracy na każdym poziomie działalności. Wdrożone technologie umożliwią łatwiejsze eksponowanie przewag konkurencyjnych, zdeterminują szybsze i trafniejsze reagowanie na zmiany, zbudują stabilizację w zakresach strumieniowania zleceń oraz umożliwią pracę zdalną kluczowym pracownikom, pozwolą na usprawnienie pracy przez optymalizację generowanych dokumentów w zakresie czasu przygotowania, uzupełnień i przetwarzania, poprawę jakości wykonywanych zadań projektowych, a w efekcie również wykonawcy końcowego.

 
Ta strona używa cookies. Czytaj więcej na temat polityki cookies.